Skjærtorsdag: Kristenlivet er eit liv i teneste for våre medmenneske

foto