Alle ungdomar mellom 10-20 år kan vere med på den lokale utgåva av Ungdommens Kulturmønstring. Påmeldinga kan skje til Hareid folkebibliotek, Hareid ungdomsskule eller direkte til nettstaden ukm.no. Påmeldingsfristen er torsdag 25. januar. Leiar Oda Renate Midtflø i Hareid ungdomsråd opplyser at det allereie har kome nokre påmeldingar, eit par danseinnslag. Men vi ønskjer oss sjølvsagt fleire deltakarar, så mange som råd, og i absolutt alle kategoriar, legg ho til. Blant kategoriane som kan vere med er biletkunst, musikk, teater, design, kunsthandverk film, foto og web-design, og så bortetter. Arrangementet blir i Hareidshallen, og det blir lagt inn pause med kiosksal. Programleiarane i år blir Børre Røyset og Severin Brandal, og dei lovar fleire overraskingar, og eit proff lys- og lydanlegg. Spennande blir det også å avdekt kven som får "Ungdommens Kulturpris". Ein nyoppretta pris som blir delt ut under dette arrangementet. Ungdommen er alt plukka ut, men vi røper sjølvsagt ikkje kven det er før under UKM, smiler Oda Renate Midtflø. Nokre av deltakarane blir valde ut til å vere med på fylkesfinalen, som blir i Bjørnsonhuset på Molde helga 23.-25. mars. Dei som blir plukka ut må ha fylt 13 år. Nokre av deltakarane på fylkesfinalen blir valde ut til å vere med på landsfinalen i Olavshallen, Trondheim i juni. Det er i 2007 20-årsjubileum for Ungdommens Kulturmønstring.