Dagen starta med det årvisse Bondens marked, med matprodusentar frå fjern og nær som viste fram og selde produkta sine. Så var det klart for opa scene i Blåhuspassasjen, med fleire fine musikkinnslag på programmet.

Sjølv om det ikkje var det heilt store frammøtet ute i gatene, var det godt med folk på kjøpesentra, og mange som nytta sjansen til å sikre seg gode tilbod på diverse varer.

Sjå biletesereie øvst i saka.