foto
SKUMMEL JUL: Åsgårdsreia var ein larmande flokk av gjenferd, slåstkjemper, mordarar, drukkenboltar, bedragarar, lausaktige kvinner, tusser og troll, som ved juletider kom til gards, saman med folks eigne døde slektningar. «Julereia» av Nils Bergslien frå 1922. Foto: Wikimedia

Julefeiring 2020: Dette droppar vi – og dette tviheld vi på