foto
GJENFØDD GJENG: I 2003 førestilte fotografen David LaChapelle seg at disiplane kunne sett ut som dette, dersom dei blei gjenfødde i vårt hundreår. (Kilde: Flickr / Creative Commons)

Det mest berømte måltidet i verda

Ei gruppe fattigfolk rundt eit bord, ein gong for om lag 2000 år sidan, har vorte eitt av dei mest populære motiva til kunsthistoria.