– Gjennom eit systematisk internasjonalt samarbeid skal vi gjere språkmusea viktigare i mange land, seier Grepstad.

Valet skjedde under skipingsmøtet til organisasjonen i Milano søndag. I tillegg til Grepstad er leiarane for Mundolingua i Paris og Canadian Language Museum i Toronto med i styret..

– Språk er det grunnleggjande ved å vere menneske. Då er det på høg tid at språkmusea etablerer eit formelt samarbeid, meiner Grepstad.

Nynorsk kultursentrum tok initiativ til å etablere nettverket, og Grepstad har arbeidd med å lokalisere språkmuseum verda over. Så langt er 59 museum i 31 land identifiserte – 11 museum frå ni land i Amerika, Europa og Asia slutta seg til det nyskipa nettverket.

– I 18 land er det berre eitt språkmuseum, og Noreg er eitt av dei landa. Dei som arbeider i musea, må krysse landegrenser for å finne museum som arbeider med det same.

Ifølgje Grepstad vil det internasjonale nettverket i første omgang utvikle samarbeid og kontakt via digitale medium. Nettverket reknar med at talet på tilknytte museum vil auke.