Andy Warhol blir rekna som ein av dei viktigaste kunstnarane frå 1900-talet. Han var den leiande figuren i popart-rørsla i USA på 1960-talet, ei rørsle som henta inspirasjonen sin frå reklame og moteverda og alminnelege gjenstandar i amerikansk kultur.

Frå studioet sitt «The Factory» i New York skapte Andy Warhol gjennom ein periode på nesten 30 år over 1000 kunstverk. I heile denne perioden var han ei sentral kraft i New Yorks kunstscene. Atelieret hans vart eit samlingspunkt for fleire kjende kunstnarar, forfattarar og musikarar. Mange av dei største stjernene frå 1960-talet var faste gjester, som Jim Morrison, Bob Dylan, Truman Capote, Salvador Dali, David Bowie, Mick Jagger og alle frå The Velvet Underground.

Skrik

Førstkomande helg blir det stilt ut 13 kunstverk av Warhol på Studio Hugo Opdal. Sentralt i utstillinga på Flø heng Warhol si tolking av Edvard Munch sitt «Skrik». I 1983 laga Warhol ein serie kunstverk basert på arbeid av Munch. Inspirasjonen fekk han etter å ha besøkt eit New York-galleri hausten 1982 som viste over 100 arbeid av Munch. Warhol var ein stor beundrar av Munch. På slutten av 1960-talet reiste han til Noreg for å sjå Munch i Nasjonalgalleriet og på Munch-museet.

Hundre millionar dollar

Andy Warhol sitt dyraste verk, «Eight Elvises» vart i 2008 omsett for hundre millionar dollar. I tillegg har kunstnaren fleire verk inne på topplista over tidenes dyraste kunstverk, noko som understrekar posisjonen hans i verdas kunstmarknad.

Verka som blir stilte ut på Flø ligg på mellom 30 000 kroner og ein million kroner.

Godt samarbeid

Utstillinga på Flø er eit samarbeid mellom Studio Hugo Opdal og Blomqvist Kunsthandel.

Samarbeidet dei i mellom har tidlegare resultert i utstillingar med m.a. Edvard Munch og Picasso.

Kunstnaren sjølv kan naturlegvis ikkje vere til stades på utstillinga, då han døydde i 1987, men kunstekspert Gunnar Krogh Hansen frå Blomqvist vil opne utstillinga med nokre innleiande ord om Warhol.