Garden til Nina og Alv Ottar er blitt terapi for folk og dyr

foto