Alexander Rybakk i aksjon under Sommerfesten på Giske i 2010. Foto: marius beck dahle

Dette gjeld Midtsommerjazz og Jugendfest i Ålesund og Sommerfesten på Giske. Desse festivalane har annonsert artistar som Jarle Bernhoft, Sivert Høyem, Jahn Teigen, Team Me med fleire hittil.

- Vårt mål er å skape gode festivalopplevelsar for alle, og vi gjer no vårt for å gjere festivalopplevelsen betre for småbornsfamilier, sier festivalsjef Lars Berg Giskeødegård.

No kan alle som har barn under 12 år, ta dei med på våre festivalar utan å måtte løyse billett for barnet.

Alle festivalane vil ha eit auka fokus på born, og bli enda betre tilrettelagde for barnefamilier til sommaren.