Laurdag blir forfattaren Maria Parr heidra med Tora Mostrastrong-prisen 2016.

Prisen blir delt ut i Moster Amfi på Bømlo i samband med visninga av det nye Mostraspelet, fortel lokalavisa Bømlo-Nytt.

Tora Mostrastrong-prisen er kalla opp etter den sterke vikingkvinna Tora Mostrastrong som var mor til Håkon den gode.

– Tanken bak den årlege prisen er å heidra kvinner i samtida vår og samstundes trekkja fram kva sterke kvinner har spelt i norsk og internasjonal historie, skriv avisa.

Ved tildelinga skal det leggjast vekt prisvinnarar som har dei same dei same eigenskapane og verdiane som Tora Mostrastrong. Verdiar som blir trekte fram er mellom anna mot, styrke, arbeid for menneskerettar, mellommenneskeleg forståing, kulturbering og samfunnsbygging.

– Maria Parr får prisen for den kulturberande forfattarskapen sin, fortel avisa.

Prisen blei første gongen delt ut i 2009. Kronprinsesse Mette Marit, Hanne Sophie Greve og Astrid Nøklebye Heiberg er blant dei som har fått prisen tidlegare.