Har brukt både tastatur og motorsag for å lage denne boka

foto