Alle foto: Guro Sollie Hansebakken

Køyrelista frå konserten:

Velkommenav seminarsjefer: Lina Reisjø og Camilla Lambrechts

Sang: Some Nights

Drama

Sang: Radioactive

Sang: Gonna Lift you up

Drama

Sang: Believe

Sang: We come running

Dans

Sang:Hall of Fame

Drama

Sang: Deumulige

Sang:Out of them all

Avslutningmed Ten Sing-seminar låta.

Dramaethandla om etisk handel og Stop Poverty-kampanjen. Om menneska som står påfabrikken og lagar kleda, og om dei som kjøper dei. Konklusjon er at dei somlager kleda jobbar 14 timea og sit igjen med veldig lite, og at ein kan hjelpetil med å forhindre dette ved å støtte Stop Poverty-kampanjen.