Øyvind Granden Berg er dirigent for både Brandalskoret og Vyrde Mannskor - og det er ingen tvil om at han gjer ein utruleg god jobb med å løfte nivået på begge. Det har dei to kora alt rukke å vise ved fleire høve. No vil Granden Berg samle dei to kora til ei storstilt satsing. I løpet av komande helg syng dei i Hareid kyrkje, Gursken kyrkje og i kyrkja på Nordre Vartdal. Julenattineen byr på kjende og kjære julesongar iført arrangement for mannskor og blandakor - og vi får også høyre begge kora i fellesnummer. Pianist Peter Demirov vil akkompagnere enkelte av songane på piano. Kora vil servere ein julesongmeny som er meint å skape ei fredeleg og god julekjensle. Det er billettsal ved inngangen.

Brandalskoret, dir. Øyvind Granden Berg.