I år som alle år følgjer Møre og Romsdal fylkesbibliotek heile reisa med personale og ekspertise. Det er elles muleg å bestille bøker på førehand, slik at desse er klare når båten kjem til deg. Turen startar 18.januar, og ein siglar først sørover. 26. januar set Epos kursen nordover. Nytt stopp på denne turen er Leikong i Herøy kommune, og ein har i tillegg flytta stoppet på Høgset til Bergsøya, for at tilbodet skal bli meir tilgjengeleg for barnehagen der. I år har bokbåten Epos med heile tre framsyningar: • Forfattar og musikar Roald Kaldestad • Forteljar Per Jostein Aarsand • Dokkemakar og skodespelar Knut Alfsen