I år er det seks år sidan fastlandssambandet mellom Ørsta/Volda og Hareidlandet vart opna. No er bompengeperioden over.

I det høvet stilte Eiksundsamklangen seg opp ved starten av sambandet på Eiksund-sida, og feira at strekninga no er fri for bompengar.

Sjå og høyr dei flotte songrøystene i videoen øvst i saka.