foto
Foto: NPK / NPK

Vårvêret varsla både død og overflod før i tida

Eit vårteikn kan vere knoppar på trea, blomar som bryt fram frå telen eller fuglar som kjem tilbake. Tradisjonelt har vårteikna i naturen vore brukt flittig for å spå korleis vêret framover kom til å bli.