Ofte stilte spørsmål

Abonnement
Abonnement

Her har vi samla svara på dei mest vanlege spørsmåla. Om du ikkje finn svar på ditt spørsmål, ta gjerne kontakt med kundeservice på e-post: abonnement@vikebladet.no eller tlf. 70 01 85 00.


Ofte stilte spørsmål endring postsendte aviser på lørdager fra 05. november.

Kvifor fekk eg ikkje avisa i dag?

Kvifor fekk eg ikkje avisa i dag? (leveringsadressa er i Møre og Romsdal)

Alle har ikkje tilgang på nett. Mor mi les berre papiravisa. Korleis løyser de dette?

Eg fekk avisa levert av Posten på laurdagar tidlegare, kvifor greier de ikkje å levere henne no?

Kvifor har de ikkje informert meg om den nye ordninga?

Eg bur utanfor ein tettstad. Betyr dette at kundane dykkar i utkantane ikkje er viktige?

Kva skjer ved mellombels flytting? Vil de kunne levere avisa mi på hytta framover?

Kva gjer de for å betre situasjonen?

Kvifor får naboen avisa, men ikkje vi?

Eg har postboks i avisa sitt nærområde. Kvifor får eg ikkje avisa på laurdagar?


Abonnement

Eg er abonnent, men får ikkje tilgang, kva gjer eg?

Eg hugsar ikkje kundenummeret mitt, kvar finn eg det?

Kva er forskjell på dei ulike plattformane?

Tilbyr de digitalt abonnement?

Kor mange kan ha tilgang samtidig?

Betaling og faktura

Får eg kvittering på kjøpet mitt med kredittkort?

Kor lang tid tek det før eg kan lese e-Avisa/alt på vikebladet.no som eg har betalt/betaling er på veg?

De har trekt feilaktig frå mitt kredittkort då eg bestilte abonnement, kva gjer eg?

Mellombelse endringar

Eg skal ut og reise nokre veker, kan eg stoppe levering av avisa?

Kan eg omadressere slik som tidlegare?

Kan de samle opp papiravisene for meg i denne perioden slik som før?

Eg har alltid fått forlenga abonnementet mitt i stoppe-perioden, kvifor får eg ikkje det lenger?

Levering

Kvar kan eg avbestille papiravisa for godt?

Korleis erstattar de manglande digital tilgang?

Eg er innlogga, men får likevel ikkje tilgang. Kva skjer?

SPiD / Mi side

Kva er SPID?

Eg har ikkje PC/nettbrett/smarttelefon, kan eg gi bort den digitale delen?

Eg vil ikkje ha digitalt abonnement, og vil seie opp avisa. Får eg tilbake det eg har betalt?

Abonnement