Papir, nett og mobil

bedriftsannonse

Dekning og frekvens
Ved å velge både papiravisa og nett/mobilutgåva når du fleire lesarar enn om du velger kun annonse i papiravisa.

Samtidig får du lesarar som kan sjå annonsa di begge steder på forskjellige tider av døgnet - Frekvens er viktig!

Kun fantasien setter grenser for annonseringsmogelegheit og disse bør utnyttast:
Profilering, kampanjer, tilbud, bestillinger, konkurranser

Valg av annonseformat bør sjåast i samanheng med målsetninga for kampanjen. Store format er meget godt egnet til salgsutløsande kampanjer over ein kortare tidsperiode. Du oppnår høg merksemd, mogelegheit for meir innhold og større kreativ friheit i utforminga av annonsa. Dei mindre formata egner seg godt til langsiktig profilering, og som trafikkgenerator over tid.

Landingsside
Pass på at tilbodet i annonsa samsvarar med landingssida.
Når ein klikke på annonsa bør ein kome til ei side som er relevant med tanke på kva som står i banneren / annonsa.

Mål for kampanjen
Sett eit mål og mål effekten av annonseringa.

Korleis ein oppnår nettsuksess må tilpassast for kvar annonsekampanje ut i frå kva målet til kampanja er.
Ein enkel oppskrift på nettsuksess kan deles inn i tre:
Fast plassering
Faste dagar
Hyppigheit

Finne den rette løsninga
Ta gjerne kontakt med oss, vi vil hjelpe deg med å velge den rette løsninga.

bedriftsannonse