Retningslinjer for flash-annonser

bedriftsannonse
 • Filstørrelsen må ikkje overskride maksimal størrelse (80 kb). Dette gjeld og backup/fallback bilde (gif el. jpeg).
 • Avspilling/henting av filer som går utover maksimalt tillatne filstørrelser (feed) er berre tillate ved mouseover (eller klikk), og ikkje når sidene lastast.
 • Lyd kan berre brukast om lyden aktiverast av brukaren sjølv ved klikk. Start- og stoppknapp.
 • Vanlege bannerannonser (standardformat) vises i wmode opaque.
 • Flashfilmer bør ha ein framerate 12 frames/sekund. Maksimalt 18 frames/sekund er tillate.
 • Sjekk også CPU-bruk (neste avsnitt).
 • Annonsemateriellet må halde seg nøyaktig innanfor rammene for den aktuelle annonseplassen (høgde og breidde).
 • Linker opnast alltid i nytt vindu (target=_blank).
   

Linking med clickTAG i flash-filer

Nettavisa krev linking med clickTAG. Årsaka til dette er at man skal kunne linke til ein komponent som registrerer tal på klikk og utarbeider statistikk for kampanjen. Desse dataa kan vere til stor nytte for både annonsør, produsent og for annonseplassen sjølv.

Eit anna fortrinn med clickTAG samanlikna med hardkoda linkar er at linken kan endres under kampanjeperioden utan innblanding frå annonseprodusent. clickTAG vert brukt på de fleste annonseplassar i dag så annonsen kan også brukast på andre område og inngå i andre annonsesystem.

For å fange opp linken inne i flash-filen kan man gjere det på følgjande måte:

 • Konvertere objektet som skal linkes: Symbol >> Button
 • I Action-feltet, legg til hendelsen on (release) for å fange opp klikket
 • Legg så til funksjonen getURL() og clickTAG for å fange opp verdien på clickTAG-parameteret
 • Sett target ”_blank” for å opne linken i eit nytt vindu

Slik ser det ut i Action-feltet:
on(release) {
getURL(clickTAG,"_blank");
}

Dersom linker likevel blir hardkoda inne i flash-fila skal det nyttast "on (release)" og ikkje "on (press)". Annonsesystem og browsere leser "on (press)" som popups og då kan dei bli stoppa.

bedriftsannonse