Gratulasjonar

Vil du gratulere nokon med dagen?
privatannonse

Send ein e-post med tekst og bilde i JPEG-format til

gratulasjon@vikebladet.no


Hugs at teksten ikkje må vere lenger enn max 180 teikn, inkl. mellomrom.


Gratulasjoner kostar kr. 60,-

med faktura, kr. 75,-

Send med fakturaadresse.

Send også med telefonnummer slik at vi kan ringe deg om det skulle være noko.


Annonsefristar:

Plassbestilling til tysdag: Torsdag kl. 14.00

Levering av ferdigmateriell: Måndag kl. 10.00.


Plassbestilling til torsdag: Måndag kl. 14.00

Levering av ferdigmateriell: Onsdag kl. 10.00.


Plassbestilling til laurdag: Onsdag kl. 14.00

Levering av ferdigmateriell: Fredag kl. 10.00.


Spesielle fristar ved høgtid og heilagdagar.

Sjå annonse i avisa.

privatannonse