Minneord

Vikebladet tek imot minneord om avdøde personar inntil tre månadar etter dødsfallet.
privatannonse

Her er retningslinene våre:

• Minneordet må innehalde avdøde sin alder og dødsdato

• Teksten må vere skriven i omtaleform, dvs. ikkje du-form

• Omtalen skal vere signert


Omtalen bør ikkje vere lengre enn 1.500 teikn - inkludert mellomrom.

Teksten kan verte redigert.


Send gjerne med bilde i JPG-format. Send til redaksjon@vikebladet.no.


Minneord vert trykt i avisa etter kvart som det er plass.

Dette er ei gratis teneste.

privatannonse