Vi har framleis ein lang veg å gå

  Foto: Prakasit Khuansuwan / 123rf.com

Jenter og kvinner over heile kloden opplever dagleg diskriminering – berre fordi dei er kvinner

Meiningar

«I dag er det kvinnene sin dag. Resten av året høyrer til mennene» er ei setning eg har høyrt ytra av fleire representantar for mitt eige kjønn kring 8. mars opp gjennom åra.