Go'dag

Solsystemet ligg berre 40 lysår unna. Med dagens teknologi vil det ta cirka 300.000 år å kome seg dit

- Obstfelder sine strofer kom meg i hug då den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA for ikkje så lenge sidan rapporterte at dei hadde oppdaga eit solsystem med sju planetar som likna jorda, og der det kunne vere potensiale for liv, skriv Leiv Arne Grimstad i denne vekas Go'dag.  Foto: Illustrasjon/Unsplash.com.

Meiningar

I mine yngre år var Kristeleg Folkeparti og Venstre dei to store partia i bygda.