- Orda frå i fjor er endå meir treffande no

Rundkøyringa på Holstad er tema i denne vekas leiarartikkel.

  Foto: Linda Eikrem

Meiningar

På eitt år har prisen på den planlagde rundkøyringa på Holstad auka frå tjue til seksti millionar kroner. Prosjektet ligg altså an til å bli tre gongar så dyrt som det kommunestyret fekk opplyst på junimøtet i fjor, ifølgje tertialrapporten frå Hareid kommune.