- Det er naturleg at dei som vert ramma kjenner på ei uro

Bedrifta Ulshav i Saunesmarka er tema i leiartikkelen denne veka.

Ulshav held til i Saunesmarka. 

Meiningar

Framtida til vekstbedrifta Ulshav er usikker.