"Dei anar ikkje kva det vil seie å betale bompengar"

Eiksundsambandet vart nedbetalt på rekordtid. Litt av forklaringa får du i denne Goddagen...
Meiningar

Skrive av Linda Eikrem