Go'dag:

Eit romeventyr - reisa til Mars

Mars, "den raude planeten".  Foto: Wikimedia Commons/NASA.

Meiningar

Eg kom til å tenkje på noko her ein dag - kva om menneska faktisk klarer å gjennomføre ein vellukka ekspedisjon til Mars i mi levetid?