- Lukke til med valkampen

Det er snart val, og det er tema i denne vekas leiarartikkel.
Meiningar

Har du lagt merke til at valkampen så smått er i gang? Viss ikkje, vil du heilt sikkert merke det dei neste fem vekene. Måndag 9. september sjølve valdagen, men det er allereie mogleg å førehandsrøyste.