Go'dag:

- Gjenbruk er ei god løysing

Inga Ishild Hareide skriv om gjenbruk i denne vekas Go'dag.

  Foto: Ingvild Aursøy Måseide.

Eg treng ikkje gå lenger enn til klesskapet mitt for å finne retroplagg

Meiningar

Folk må slutte å flytte i leilegheit. Dei må halde seg heime i husa sine, i alle fall for ei stund framover. Har dei tenkt over kva det fører med seg når dei flyttar? Eg veit det kan vere eit kav og eit slit – alt skal sorterast og vurderast. Skal ha – skal ikkje ha. Det er der problemet ligg.