Frykt og tap av identitet og verdigheit – eit historisk tilbakeblikk

KOMMENTAR

Eit varsel på det som skulle kome: Dei tyske nasjonalsosialistane sette 1. april 1933 i gang ein kampanje der dei oppmoda tyske borgarar til å boikotte jødiske forretningar. Bundesarchiv, Bild 102-14468 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0 

Meiningar