- Ei fornuftig avgjerd

Skateparken i Ulsteinvik er tema i leiarartikkelen denne veka.

Skiltet: Informasjonsskiltet er tatt ned og ligg ved ei blåse og teine.  Foto: Ingvild Aursøy Måseide

Meiningar

Nokon må prate saman. Og det litt kvikt. For det har utvikla seg ein konflikt om skateparken på Vikholmen i Ulsteinvik.