Go`dag;

Tverr og eigenrådig? Eg?

Dette var ein håplaus einvegskommunikasjon mellom skule og heim

Meiningar

Du har sikkert også oppdaga det: det er veldig ofte slik at fortida innhentar deg. Ting du har gløymt eller fortrengt har nemleg ein tendens til å kome tilbake når du minst ventar det. Nokre gongar er det kjekt, andre gongar ikkje.