- Viktig å feire

Rehabilitering av straffedømde er tema i denne leiarartikkelen.

Møtesal i Sunnmøre tingrett i Ålesund.  Foto: Linda Eikrem

Meiningar

Det er viktig å feire små og store sigrar. Det gjeld også i kriminalomsorga.