Go'dag

Ein gong hadde eg tenkt å skrive bok

Meiningar

Det var ein gong. Ein gong hadde eg tenkt å skrive bok. Rettare sagt har eg nok tenkt på det meir enn ein gong, men uansett om ein gjer det ein gong eller 100, så kjem ein ikkje nødvendigvis nærare målet.