Det er på tide å by bankane opp til dans

Det er tid for å by bankane opp til ein dans, skriv Ole-Ottar Høgstavoll.  Foto: Ailura, CC BY-SA 3.0 AT

Meiningar

Like sikkert som at Noregs Bank 23. september sette opp styringsrenta frå eit historisk nullnivå – har ekstra medvitne forbrukarar alt byrja på sin paso doble med sparebankane sine.