Utahyses kan eg registrere at blikka ikkje går i mi retning på same måte som før

foto