Det vi treng er å vere trygge på at vi får dei tenestene vi treng når behovet melder seg

foto