Det er ikkje tvil om at nærskulane er viktige for bygdene