Med SV i spissen kjører den rød-grønne regjeringen avkristningsprosessen i et skremmende tempo for oss som mener at kristen kulturarv er et gode for både land og folk! Først var det bordbønn som ikke skulle tillates. Så forsvant K-en i KRL-faget og ble erstattet med en R (religion). Kristendommen skal i det nye faget ikke ha mer sentral plass enn andre religioner. Ordet etter Kristus (e.kr) ble plutselig for mye av det gode og skulle erstattes med ”etter nyere tidsregning”. Deretter ble det kamp om kristen formålsparagraf i barnehage og skole, og uten KrF`s innsats hadde den forsvunnet. KrF vil klart si fra – vi vil beholde K-en i faget – dette vil vi kjempe videre for. Samfunnet trenger visse fellesverdier og enkelte etiske grunnsteiner å bygge på. Derfor må vi ikke lettvint kaste vrak på den arven som har formet kultur og rettsoppfatning gjennom tusen år. Vi bør beholde og styrke en god formidling av den kristne kulturarven i oppdragelse og undervisning, i barnehage og i skolen. Det er et feilspor å ville erstatte denne verdiformidlingen med en slags nøytral informasjon hvor alt er like gyldig. For der alt er like gyldig, blir fort alt likegyldig. KrF ber om omkamp i neste Stortingsperiode der målet er at K-en skal tilbake i faget – et fag som bør være et fellesfag for alle norske skolebarn. KrF gjorde også en solid innsats for å stoppe forslaget til ny ekteskapslov – en kamp vi sloss sammen med flere pressgrupper som arbeidet opp mot Stortinget. Ekteskapet mellom mann og kvinne har dype kulturelle røtter i alle samfunn over hele verden uavhengig av religion og livssyn. En så grunnleggende endring ble gjort i et skremmende tempo uten grundig utredning. Det er mildt sagt uakseptabelt – spesielt for de barna dette vil angå. Jeg er glad for at kampen mot avkristninga også engasjerer FrP`s Oscar Grimstad, men er litt spørrende når FrP i år foreslo å oppheve helligdagsloven – slik at butikkene kan ha åpent alle helligdager også 1. juledag og 1.påskedag om de ønsket det. Markedet skal altså få styre helligdagene – er ikke det også avkristning? Rigmor Andersen Eide 1.kandidat på KrFs stortingsliste i Møre og Romsdal

Rigmor Andersen Eide, 1.kandidat på KrFs stortingsliste i Møre og Romsdal.