MØREAKSEN, ein lite framtidsretta undersjøisk tunnel på heile 16 kilometer pluss tunnelane på land.

foto