Menighetene samler seg i år for å rette oppmerksomheten mot de oversette humanitære krisene. Mens vi lever en privilegert tilværelse i et av verdens rikeste land, strever andre for å kunne holde seg og sine i live. De lever i kriser som ikke er spektakulære nok - de er ikke nyheter, eller de er for langt borte til at de blir en del av vår bevissthet her i Norge. Dette er en bønn til hele Møre og Romsdal om ikke å glemme. For menneskene som lever i disse oversette krisene, trenger at vi husker på dem. De har rett til å bli sett. Fire konfirmanter fra Fredrikstad reiste i fjor sommer til Kenya for å oppleve på nært hold de fatale konsekvensene av klimaendringer – som er skapt av rike land som Norge. Der – og i andre fattige land - trues deler av befolkningen av stadig gjentatte tørkekatastrofer. De skyldes delvis manglende ansvar fra myndighetene og delvis menneskeskapte klimaendringene som gir utslag i hyppigere og mer uforutsigbare tørkeperioder. Uten rent vann blir mennesker utsatt for sykdommer, dyr dør og avlingene feiler. Konfirmantene var med på å bygge dammer og se hvordan de ved å plante trær kan lære å bedre håndtere klimaendringenes livsfarlige trusler. I Burma lider befolkningen under et voldelig styre. Mennesker voldtas, mishandles, jages og drepes uten at de har gjort annet galt enn å nekte å støtte det voldelige regimet. Hundretusener har rømt over grensen til Thailand og bor i flyktningleirer langt fra familien og hjemstedet. Også her i Møre og Romsdal lever mange burmesiske flyktningfamilier. Slike kriser har konsekvenser for oss alle; det er vårt felles ansvar å gjøre noe med dem. Jeg har vært i Burma. Jeg har sett med mine egne øyne hvor store problemene er, men også hvor lite som skal til for at det betyr en stor forskjell. Å bli sett er det første som må til. Tiden er inne for å la disse krisene få større plass i vår bevissthet. Du har en mulighet til å løfte menneskene som lider, ved å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2007. Kirkens Nødhjelps årlige innsamlingsaksjon i fastetiden setter de glemte krisene i sentrum for vår oppmerksomhet. Bøssebærerne som banker på døren din, gir oss en mulighet til å bry oss. Med penger fra fasteaksjonen 2007 vil Kirkens Nødhjelp blant annet kunne hjelpe mennesker til å stå sterkere rustet mot tørkekatastrofer, flom og jordras, gi dem beskyttelse mot overgrep fra mishandlere, og arbeide for at myndigheter skal ta sitt ansvar for å bedre menneskers liv. Tirsdag 27. mars vil over 40.000 konfirmanter og voksne over hele Norge gå fra dør til dør med bøssene sine. De går for å vise at de ikke har glemt den stille krisen som hver eneste dag skjer verden over. Ikke glem den du heller! Ta godt imot våre bøssebærere! Bente Hjertenæs Regionskonsulent i Møre og Romsdal Kirkens Nødhjelp