Gud forsvant tydeligvis med Darwins geniale logikk. Derfor er jo nesten alt tillatt og akseptert i dag. Hvorfor lese ”syndsbekjennelsen” når man ikke er en synder, og følgelig ikke har en syndig tanke. Hvorfor i all verden skal da kirken forkynne et nådebudskap med innebygd frelsesteori. Det blir jo totalt uinteressant og uten mening. Det er tull å høre snakk om at en stedfortreder har betalt en klekkelig bot for meg, om jeg ikke vet om å ha begått noen lovbrudd. Noe helt annet er om et bevis, et vitne, en laser e.a. kan stille meg til ansvar for det jeg har forbrutt. Da, først når jeg forstår konsekvensen av mitt lovbrudd, kan en stedfortreder bli svært så interessant. Særlig hvis det ikke står i min makt å gjøre opp for meg ved egen kapital eller soning. Med all respekt for M. Møgster: Ja, den greske betydningen av ordet synd er å bomme på målet. (Grekerne var kjent som filosofer og gnostikere) Den hebraiske betydningen av ordet i Bibelen oversettes med at Synd er lovbrudd. Uten lov er det selvsagt ingen lovbrudd, følgelig heller ingen bevissthet om synd. Hva er egentlig vitsen med å tale påskens evangelium i alle kirker en gang i året, om Ham som måtte lide og dø for å sone folkets synder. Det er jo ingen synd å sone. Vi står jo ikke i gjeld til en hellig Gud lenger. Han ble ettertrykkelig avsatt av sin egen skapning, da vi ikke lenger ville erkjenne noen Skaper. Hallo kirke!!! Vær åpen og vis respekt for alle mennesker, men vær i anstendighetens navn reale nok til å forkynne Skriftens budskap om to utganger på dette livet, og vis Gud den respekt Han har krav på. Forkynn det Ordet sier: Kirkens Herre fortalte oss at vi alle etter syndefallet ER syndere. Vi blir altså ikke syndere fordi vi synder, men synder fordi vi er syndere. Randi M. Sandberg, Haddal