Over ein del år har eg fungert som familiens noko ufrivillige helpdesk

foto