Kutt og flytting av ambulansetenesta vil føre til at fleire ikkje får hjelp i tide

foto