Erling Ove Flø fortel at han søndag oppdaga fire oppskremde sauer. Den eine hadde søkt seg heilt ned i sjøen, der han stod med saltvatn heilt opp til magen og bårene skyljande innover seg på flo sjø. Han var så skremd at det var problem med å få han på land, fortel Flø, som også fann ein annan sau vassande i sjøkanten om enn ikkje så langt ute som den mest skremde. Erling Ove Flø vil minne hundeeigarar på at det nesten heile året går sauer ute på Gotene, og at det derfor er viktig å halde bikkjene sine i band.