Eigedomsskatten er ikkje naudsynt og kan fjernast

foto