Et barn med nedsatt funksjonsevne – inne eller ute?

foto