Hittil i år har det kome nærare 700.000 flyktningar til Europa. Fredag slo vg.no opp at det for ei veke sidan kom fleire afghanske enn syriske asylsøkjarar til Norge. Mange av dei kjem over grensa frå Russland og til Storskog. NRK Finnmark hadde fredag eit oppslag der Helga Pedersen (Ap.) seier ho vil ha lynbehandling av asylsøkjarar og direktefly frå Kirkenes til Kabul. Ho meiner statsminister Erna Solberg ikkje handlar raskt nok i flyktningsaka.

Politikarane på Stortinget må raskt sette seg ned for å kome fram til eit breitt forlik om kvar tolegrensa for kor mange flyktningar Norge skal ta mot går. Eit system, som raskt kan slå fast kven som har rett på opphald i Norge eller ikkje, må opprettast.

Men om det i flyktningstraumen finst grunnlause flyktningar, må vi ha klart for oss at dei fleste er i ein desperat situasjon og treng hjelp. Det finst ikkje mange som vil risikere livet både til seg sjølve og borna sine på ope hav i dårlege gummibåtar,  utan at dei var i reell naud. Vi må derfor ikkje flykte frå ansvaret vårt. Vi må forhindre at flyktningar druknar i Middelhavet, og vi må tenke med hovudet og halde hjartet varmt. No er det viktig at vi ikkje stemplar alle flyktningar som «lykkejegerar».