Ei fartsbot på 5100 kroner i desember månad, med høge straumprisar og julegåveinnkjøp, er ikkje noko eg tek bølgen over

foto