Mange har dømt kyrkja sitt menneskesyn einsidig fordi syndsvedkjenninga si formulering har gitt dei eit feil bilete av menneske. Vi er ikkje berre vonde, vi har også eit gudsbilete i oss. Vi vil ikkje berre det vonde, vi vil også noko godt. Bibelen seier at vi er skapte i Guds bilete, og det kan vel ikkje vere berre vondt. Det er dette som gjer at vi kan knytast til Gud, bli Guds barn. Jesus reknar med at mennesket kan også vere godt. Han seier: Når de som er vonde veit å gi borna dykkar gode gåver ... Skal våre liv og vår erkjenning av ibuande krefter vere rett, må vi vedgå at det vonde er i oss. Jamvel alle våre gode gjerningar er smitta av ein syndig natur. Så har vi då synspunkt på om denne noverande syndsvedkjenninga skal vere først i gudstenesta eller kome noko lenger ut i ritualet. Eg vil ikkje tvile på at dei som vil ha plassert syndsvedkjenninga litt lenger ute, ikkje kan erkjenne sanninga om seg sjølve. Men eg synest at dette skal vere med i starten av gudstenesta. Men her er eg samd i at heile biletet av oss vert med, at vi har arvesynda i oss, men at vi er fødde i Guds bilete og har sjansar til å kunne gjere også det gode. Følgjande syndsvedkjenning har vore praktisert i Ljan menighet i Oslo: Vi bekjenner at vi er skapt av deg og i ditt bilde, Gud, som verdifulle og enestående mennesker. Vi bekjenner at du har nedlagt lysten til det gode i våre hjerter og gitt et mangfold av ressurser og mulighet til å skape godhet og mening i livet på jorden. Vi bekjenner også for deg at vi har kjent lysten til det onde i våre hjerter og misbrukt mange muligheter som vi har fått til å gjøre et gode. Vi roper til deg om helt til å tro at våre synder er tilgitt for Jesu skyld, og vi ber om kraft til å reise oss og kjempe for godhet og rettferdighet. Amen. Denne syndsvedkjenninga har sitt syn og si formulering frå 1. Mos. 1,27, Salme 139, 13, 1. Mos 1.28, Salme 139,23, Salme 51,4 og Salme 139, 24 b. Kan vi gå mot denne formuleringa? Har vi ikkje her eit meir realistisk bilete av det som bor i oss alle, enn den noverande syndsvedkjenninga? Ulsteining